Plastic Whale

B3 industrie b.v. sponsort de Plastic Whale.
Een boot van het Amsterdamse grachtenplastic.

Website Plastic Whale