Contact

Dr. Tjalmastraat 63
4264 SC Veen
0416 - 69 56 00
info@b3industrie.nl

Service

24-uurs storingsdienst:
0416 - 69 56 00
service@b3industrie.nl

0 items in the shopping cart

Algemene voorwaarden

B3 industrie b.v. levert alleen aan ondernemingen, onderwijs- en gezondheidszorginstellingen, welke staan
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. B3 industrie b.v. levert niet aan particulieren.

U kunt kiezen voor directe betalen of, als vaste klant,  na goedkeur van onze afdeling debiteurenbeheer; betalen op rekening.

Verkoop- en Leveringsvoorwaarden:

Op al onze offertes, transacties en leveringen zijn van toepassing de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden en
onze aanvullende voorwaarden, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven.
Deze voorwaarden zijn hieronder kosteloos te downloaden:

Algemene Leverings-en Verkoopvoorwaarden B3industrie b.v. 03-2016

Aanvullende Verkoopvoorwaarden B3industrie b.v. 03-2016

Aanvullende voorwaarden betreffende koopjeshoekartikelen:

Gezien de achtergrond van deze goederen, welke bij de koper bekend zijn, wordt op deze goederen geen garantie verleend.
Bovendien kunnen deze goederen niet worden geretourneerd ter creditering of geruild voor andere producten.

Prijsvermeldingen:

Voor alle transacties en aankopen vanuit onze webshop geldt bovendien: alle zet-, plaatsing- of notatiefouten ten gevolge van
bijvoorbeeld softwarematige import-, export- of compileerfouten voorbehouden.

Vermelde prijzen op de website en/of webshop, die door – onder meer – bovenstaande fouten zijn ontstaan, waarbij door b3 industrie
in alle redelijkheid – kan worden aangetoond aan de hand van vergelijkbare producten, die bijvoorbeeld groter of kleiner zijn, met de hieruit voortvloeiende hogere of lagere prijsstelling, leidt altijd tot het niet behoeven te accepteren van de order / opdracht van de afnemer.

Productpresentatie op website en webshop:

De gepresenteerde foto’s op de website en in de webshop zijn geheel vrijblijvend gekoppeld aan het te selecteren product. Wij hebben getracht de juiste foto’s te presenteren bij het desbetreffende product. B3 industrie b.v. accepteert geen claims voortvloeiend uit het feit, dat de klant een product besteld in de webshop, wat in werkelijkheid afwijkt van de gepresenteerde foto op de website en/of webshop.
Goederen die in de webshop zijn besteld, kunnen niet zonder overleg met onze afdeling verkoop worden geretourneerd. Tevens geldt dat
goederen, die speciaal voor de klant zijn geproduceerd, niet kunnen worden teruggenomen en / of geretourneerd ter creditering.